Promovimi i përfshirjes së baballarëve të kalojnë kohë të lirë me fëmijët e tyre përmes leximit

Më 1 qershor 2016, në ditën ndërkombëtare të fëmijëve, u mbajt aktiviteti i radhës i cili kishte për qëllim lidhjen e fëmijëve dhe baballarëve përmes leximit, me ç'rast edhe u shpërndanë libra për fëmijë.

Në përgatitjen për ngjarjen e leximit që u mbajt më 1 qershor, dita ndërkombëtare e fëmijëve, FTK dhe UNICEF kontaktuan mësuesit dhe drejtorët e shkollave në Prishtinë dhe mësimdhënësit e gjuhës shqipe. Nxënësit e këtyre shkollave, mblodhën libra, të cilat janë mbledhur më pas nga UNICEF dhe shpërndarë për fëmijët në këtë ngjarje leximi.