Gjeni më poshtë llogarinë tonë bankare ku ju mund të dhuroni shumën që ju dëshironi.

Emri i Bankës NLB Prishtina sh.a
SWIFT CODE: NLPRXKPR
Adresa: Kosta Novakovic pn, Prishtine, Kosova
DETAJET PËRFITUESE
Account No 17-08-0016000063.28