Ne jemi një organizatë jo-qeveritare me qendër në Prishtinë, e themeluar në mars të vitit 2009.
Themelimi i Fondacionit Together Kosova rezultoi nga nevoja e adresimit profesional të çështjeve psiko-sociale me të cilat fëmijët dhe të rinjtë kosovar ballafaqohen në përditshmëri.

Misioni

Misioni i organizatës është mbrojtja dhe përmirësimi i mirëqenies psiko-sociale të të rinjëve në Kosovë dhe popullatës në përgjithësi, në mënyrë që ata të bëhen anëtarë aktiv të shoqërisë.

Zbatimi i kërkimeve shkencore në fushën sociale dhe të shëndetit mendor, për të kuptuar më mirë faktorët që ndikojnë drejtpërdrejtë në mirëqenien dhe shëndetin mendor të të rinjëve dhe popullsisë së gjerë në Kosovë.

Përkrahja e politikave të cilat garantojnë të drejtat e njeriut sidomos në ofrimin e shërbimeve të mirëfillta, në përkujdesjen dhe mbrojtjen e shëndetit mendor të të rinjëve, dhe grupeve tjera të margjinalizuara të shoqërisë.

Objektivi

Të ofrojmë këshillim online, falas dhe tërësisht anonim;
Të promovojmë shëndetin mendor tek të rinjtë;
Të kuptojmë nevojat e fëmijëve dhe të rinjëve për mbështetje psiko-sociale dhe emocionale;
Të zhvillojmë lidhje bashkëpunimi me organizatat e tjera jo-qeveritare.

Bordi

 • Valdet Plakolli

  Anëtar i bordit

  Email
 • Uta Ibrahimi

  Antare e bordit

  Email

Drejtuese

 • Vera Remškar

  Drejtoreshë ekzekutive

  Email

Stafi

 • Vullnet Shabani

  Financat

  Email
 • Anila Hajdari

  Koordinatore e projekteve

  Email