Hulumtimi mbi situatën politike në Kosovë dhe sondazhi mbi negociatat e mundshme në mes Kosovës dhe Serbisë – Tetor 2010 – Nëntor 2010

Studimi synoi të masë qëndrimet drejt situatës politike dhe procesit të negociatave të mundshme mes Kosovës dhe Serbisë.
Studimi ka siguruar mendimet e përgjithshme dhe qëndrimet e popullatës kosovare në lidhje me situatën politike dhe procesin e negociatave të mundshme mes Kosovës dhe Serbisë.