Forcimi i kapaciteteve të urgjencës mjekësore në identifikimin e duhur dhe regjistrimin e tentim vetëvrasjeve, vetëvrasjeve dhe vetë-lëndimeve – Tetor 2009 – Dhjetor 2009

Projekti synoi forcimin e kapaciteteve të punonjësove të urgjencës mjekësore në identifikimin e tentim vetëvrasjeve, vetëvrasjeve dhe vetë-lëndimeve nëpërmjet trajnimit të 130 punonjësve të urgjencës mjekësore.

Projekti rezultoi me aftësitë dhe njohuritë e pjesëmarrësve për të dalluar spektrin e vetë-lëndimeve të ndryshme dhe sjelljet e lidhura vetëvrasëse, si dhe shpërndarjen e instrumentit për mbledhjen e të dhënave për vlerësimin dhe regjistrimin e sjelljeve vetëvrasëse në lidhje më të gjitha urgjencat rajonale të shërbimeve mjekësore.