Studimi i popullsisë për perceptimin e popullatës së Kosovës për shoqërinë civile – Tetor 2009

Ky studim kishte për qëllim vlerësimin e nevojave të shoqërisë civile dhe shërbeu si një mjet planifikimi në mënyrë që të kuptojnë iniciativat për forcimin e shoqërisë civile.

Rezultat final i studimit ishte prodhimi, shpërndarja dhe avokimi i raportit analitik të shoqërisë civile në Kosovë dhe prodhimi, shpërndarja dhe mbrojtja e politikës së dokumentave të shoqërisë civile.