Parandalimi i vetëvrasjes dhe vetë-lëndimit në mes të rinjve të Kosovës – Maj 2009

Projekti synonte parandalimin e vetëvrasjes, tentimeve të vetëvrasjes dhe vetë-lëndimeve në mesin e të rinjëve në Kosovë dhe organizimin e Konferencës së Dytë Ndërkombëtare për parandalimin e vetëvrasjes dhe vetë-lëndimit në mesin e të rinjve në Kosovë. Konferenca u organizua në bashkëpunim me Zyrën e Kryeministrit - Zyra për Qeverisje të Mirë dhe OBSH-në.